actueel
 

Home

Welkom op de website van LWWconsult, consultancy voor medezeggenschap. Met mijn onderneming LWWconsult leg ik mij toe op de volgende onderwerpen:

 

Advies bij fusie en reorganisatie
Serious Games

Advies aan ondernemingsraden bij:

Het principe Action Learning werk ik uit in Serious Games. Hierin leert u:

 • strategisch denken

 • onderhandelen

 • kennis en toepassing van de WOR

Painting Action
GalerieLWW

Het principe Action Learning werk ik ook uit in Painting Action, werkvorm voor:

 • teambuilding

 • samenwerking

 • kennismaking

Hierover informeer ik u op de volgende pagina’s. Daarnaast vindt u op de site ook:

 

 

 

Advies bij fusie en reorganisatie


In een reeks van jaren heb ik ervaring opgebouwd in advisering en begeleiding bij fusies en reorganisaties. Bij grote en kleine organisaties ondersteun ik ondernemingsraden actief bij het uitoefenen van de medezeggenschap. Zowel fusie als reorganisatie zijn complexe veranderingsprocessen van langdurige aard, met daarin op tal van terreinen te nemen besluiten. Ik help u bij de analyse van de verschillende aspecten en adviseer over de mogelijkheden van de OR bij:

 

 • de strategische vraag,
 • de inhoudelijke kanten,
 • de juridische vormgeving,
 • de financiële kant,
 • het sociaal plan.


Wilt u meer weten, ga dan naar contact

 

 

Action Learning


 Fusies en reorganisaties zijn langdurige veranderingsprocessen, waarbij meerdere partijen met elkaar onderhandelen. Ook de OR is onderhandelende partij. Om OR-en hierin te trainen heb ik met behulp van principes van Action Learning een aantal serious games ontwikkeld.

Action Learning is kernachtig onder woorden gebracht door Albert Einstein:

 

Albert Einstein - Learning is Experience
Action Learning is:
 
 • een methode om tot verandering te komen.
 • een aanpak: creëren van leersituaties waarin deelnemers buiten de gebaande paden treden, ervaring opdoen en daardoor leren


Bij Action Learning leer je als gelijken van elkaar. In deze methodiek gaat u zelf aan de slag. Het gaat dan om het gezamenlijk rationeel en intuïtief vormgeven van de wereld om u heen. Dat kan de organisatie zijn waarin u werkt, het team waar u deel van uitmaakt.
 
De meest in het oog springende vorm van Action Learning is de Serious Game. Daarnaast presenteer ik Painting Action waarin deelnemers iets met beelden zeggen in plaats van woorden.